CHAOS  KOSMOS

HET PAD UIT DUALISTISCH HANDELEN

Synthese These voor Specialisatie Holistische Counseling

door Jolanda van Dijk

Mijn uitgangspunt voor het schrijven van deze these is mijn intentie om een goede holistisch counselor te worden. Dit betekent voor mij iemand die volledig kan zijn, zonder vooroordelen, verwachtingen en haast, en vol geduld en onvoorwaardelijke liefde voor alles wat is. Omdat je volgens mij dit beroep niet alleen kunt leren uit boeken en er een constante stroom van zelfonderzoek en ervaren voor nodig is, heb ik mezelf de volgende vragen gesteld:

 

 

Deze vraagstelling en these komen voort uit de fascinatie die ik al mijn hele leven heb met het 'onstoffelijke', met de chaos die ik om mij heen voelde, en met mijn positie als vrouw in deze wereld. Zo is dit schrijven een onderzoek geworden naar:

 

 

Het eerste hoofdstuk van mijn these  gaat over onze mogelijke evolutie van submens naar mens. Het is een onderzoek naar de manier waarop we als mens een sprong naar bewustzijn kunnen maken. Bij onze geboorte komen we vanuit de wereld van de Orde naar de wereld van de chaos, de dualiteit, om vervolgens bij onze lichamelijke dood weer terug te keren naar de wereld van de Orde. Wanneer ons doel op deze aarde is om de wereld van de Orde bewust te kunnen gaan ervaren in onze chaotische, dualistische wereld, hoe doen we dat dan? Wat houdt ons tegen om gebruik te maken van al onze menselijke vermogens die we hebben meegekregen om op deze aarde te leven?

 

De hoofdstukken II, III, en IV gaan over de collectieve verbondenheid via afstelling op het hart in holistisch counseling. In deze hoofdstukken doe ik onderzoek naar hoe ik als holistisch counselor mensen kan helpen hun volledige menselijke vermogens te gaan gebruiken door contact te maken met het collectief Bewustzijn. Ik stel mezelf daarbij de vragen: wat is holistisch en wat is een counselor? Volgens mij is het beroep holistisch counselor typisch van de nieuwe tijd, omdat een holistische counseling geen gevecht is tegen het donker, de dualiteit, maar een manier om ruimte in jezelf te maken waardoor je het Licht kan toelaten, de kosmische Energie. In deze hoofdstukken bespreek ik de verschillende thema’s die in een holistische counseling aan de orde kunnen komen en mijn instrumenten om de gesprekspartner bij te staan in haar proces. Ik eindig mijn these met mijn persoonlijke ervaringen als holistisch counselor, speciaal bij holistische counseling in en in samenwerking met de natuur.


Om meer duidelijkheid te krijgen over de manier waarop wij in deze wereld functioneren, schrijf ik in appendix I over de mens van vandaag en haar geschiedenis. In appendix II beschrijf ik in het kort de verschillende tijdperken van Stier tot en met Waterman. In appendix III geef ik een beschrijving van onze verschillende lichamen en in appendix IV bestaat uit de verklarende woordenlijst.

 

 

Experiment met de vrouwelijke vorm

 

Deze these wil ik schrijven in de vrouwelijke vorm. Dat wil zeggen dat de vrouwelijke vorm gebruikt wordt voor zowel mannelijk als vrouwelijk, tenzij anders is aangegeven. Voor dit experiment kies ik, omdat deze these gaat over een holistische benadering, het pad uit de dualiteit. In ons dagelijks leven hebben we een regel gemaakt dat alles in de mannelijke vorm staat wanneer we over meerdere personen spreken van beiderlei kunnen.
Door deze these in de vrouwelijke vorm te schrijven hoop ik bij de man te bereiken dat hij zich gaat openstellen voor zijn innerlijke vrouw (anima) en daar contact mee gaat maken. Daarnaast hoop ik dat dit het effect heeft in het dagelijks leven van mannen dat ze blijven luisteren als er in de vrouwelijke vorm wordt gesproken.


Door in de vrouwelijke vorm te schrijven, hoop ik bij de vrouw te bereiken dat het proces in gang gezet wordt waarbij zij haar vrouwelijkheid als volledig en volwaardig gaat ervaren en ze zichzelf als gelijkwaardige van de man gaat zien en niet als ondergeschikte. Doordat de vrouwelijke kwaliteiten in het licht gezet mogen worden, krijgt haar innerlijke man (animus) ook een stem en leert ze in haar ware kracht te staan.


Als dit experiment aanslaat, dan is mijn intentie, namelijk een extra steun voor zowel vrouw als man om zich te verbinden met de kosmische Energie, bereikt.

 

Kernvragen

 

Samenvattend zijn dit de vragen waarop ik in deze these antwoorden zoek:

 

 

Ik wil de lezer uitnodigen om deze reis samen met mij te maken.

 

Deze these bestaat uit 158 pagina’s. Voor 20 euro kunt u de these via de email toegestuurd krijgen.

 

Jolanda van Dijk
La Bianchina
Mei 2014